Fohlen 2014

Unsere Fohlen 2014:

  • Hengstfohlen vom Neddernhof, M. Kvika vom Neddernhof x V. Fláki frá Blesasstö∂um
  • Kríla vom Neddernhof, Stute, M. Klara vom Neddernhof x V. Tigull frá Gygjarhóli
  • Tjark vom Neddernhof, Hengst, M. Spá vom Rittershof x V. Tandri vom Neddermhof
  • Bjarna∂ís vom Neddernhof, Stute, M. Birting vom Neddernhof x V. Meitill frá Kvístum
  • Hengstfohlen vom Neddernhof, M. Kria vom Neddernhof x V. Meitill frá Kvístum
  • Kolbrúnn vom Neddernhof, Stute, M. Kolskör vom Neddernhof x V. Álfur frá Selfossi